Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A voodoo pap

A voodoo pap

haiti11jeffrey-24m41.jpgMinden természeti vallásban és mágikus körben van néhány ember, akik egyszerűen csak sarlatánok, akik csak a pénzt akarják kihúzni az ügyfelek zsebéből, és akik az ügyfél vágyain és félelmein akarnak meggazdagodni. Az ilyen látszólagos papoktól és mágusoktól ezen a helyen kifejezetten óvakodni kell. A voodoo papoknál is akadnak olyanok, akik első pillantásra nagyszerű mágusok és emberek, akik látszólag teljesen urai a mesterségüknek.
Most fel kell tenni a döntő kérdést, honnan ismerhetjük föl a valóban jó voodoo papot? Először is egyszer arról, hogy az ügyfelét lebeszéli, hogy mágikus feladatot adjon, soha sem fog azonnal beleegyezni, hanem beszélni fog az ügyfelével. A voodoo pap nem csupán egy mágus, mint azt néhányan gondolják, hanem pszichológus, költő, természettudós, gyógyász, teológus és még ki tudja, mi minden. Azokat az embereket, akik a voodoo papokról azt gondolják, hogy lényegében "fekete vadak", akik mágikus képességekkel vannak felruházva, azokat helyre kell igazítanom!
Manapság, multikulturális napjainban, már léteznek kis voodoo gyülekezetek a Föld sok országában, ami a voodoo pap származását teljesen mellékessé tette, mert a legvégén mégis csak a pap tudása az, ami számít. Egy jó voodoo paptól megkívánják az ügyfelével való közreműködést a kis dolgoknál, mialatt megőrzi mágikus titkát.
A papsághoz nemcsak a beavatási rítusok tartoznak, hanem a környező terület pontos és alapos megfigyelése, az embereket éppúgy mint a flórát és faunát. Aki a voodoo útja mellett dönt, tudnia kell, hogy a tanulás végtelen útjára lép, ami tele van rejtélyekkel és veszélyekkel.

A különféle rétegekből származó ügyfelek, akik voodoo paphoz mennek, mindnyájan jó tanácsot és természetesen eredményt is várnak, ami az egyéni kívánalmaiknak megfelel. Következésképpen a papnak az egyes ügyfelekhez kell igazodnia, és nagy tudással, ami nemcsak a mágikus területet határolja, kell rendelkeznie.
A védővarázslattal való munka elláthatósága miatt a papnak a mágia más technikáival és stílusfajtáival is foglalkoznia kell, mert mit ér az oly jól felépített védelem, ha az ember nem is sejti, hogy ki és mi ellen kell védekeznie.
A türelem elengedhetetlen feltétel, amit a voodoo paptól mindig megkövetelnek, ami már a növények, a füvek és a halak gyűjtésénél elkezdődik, a mágikus munka az eredmény és a következő ügyfél várásával ér véget. 

Álommunka

Ahhoz hogy egy voodoo pap az álmaival - tekintettel az álom- és asztrálutazásra - dolgozhasson, sokáig kell gyakorolnia. Ehhez a gyakorlathoz vannak meditációs technikák, böjtölés, szexuális önmegtartóztatás, míg el nem ér az anyagi test asztrális testtel való elhagyás tréningjéhez. Már a hagyományos beavatási rítusnál a "tanonc" is felkészül erre a technikára úgy, hogy az akut fájdalomérzetet messzemenőkig csökkenteni tudja. Ha egy voodoo pap képes az álmokkal dolgozni és az asztrális utazást is képes végrehajtani, úgy képessé válik egy másik ember pszichéjébe is behatolni. Ezáltal befojásolni is képes azt, tébolyult képzetekkel előidézni, sőt még az őrületbe kergetni is. Ezek megfelelő gyakorlással, nemcsak a tényleges álmokban, hanem az úgynevezett "éber álmokban" is elérhetők.
Sok bokor az "éber álommal" való munkánál különleges drogokat használ, hogy könnyebben transzba kerülhessen. Én mindenesetre nem megyek bele az ilyen drogok összetételébe. Egy rövid történetre támaszkodva - példaként - megvilágítom, milyen kötegelt energiával és melyik pszichikai hatalommal kell végrehajtanunk munkánkat a transzállapottal. Ha ehhez az áldozathoz a korábban bevetett drogot már feldolgoztuk, a félelmi állapot és a hallucinációk nagymértékben felerősödnek.
,,A bokor némi port rak a levélre, emiatt önmaga kesztyűt visel, nehogy
zombie-convention-eric-jean-louis.jpg az erős méreggel érintkezésbe léphessen. Az egy zombiporhoz hasonlatos méreg volt, mely a testen át a bőrbe hatolhatott. Még ugyanazon az estén a bokor az előkészített levelet elküldte egy üzenettel. Az áldozat a levelet a csupasz kezébe vette és csodálkozott azon, hogy vajon kitől származhat, mert a tartalma egy születésnapi üdvözlet volt, időközben a méreg már behatolt az áldozatba. Most a bokor nekiláthat a valódi munkájához.
Másnap megadatik a bizonyosság, hogy az áldozat testében szétszóródott a méreg, és a bokor lassan egy mély transzba esik. A belső szemével pontosan maga előtt látja az áldozatot, miközben a transz állapota növekszik, szellemét szabaddá teszi mindentől. Egy Loát kezd hívni, ami gyarapodni kezd benne és tisztán érezni fogja, ahogy a saját pszichéje megváltozik és a Loa a testét a hatalmába keríti. A koncentrációtól gyöngyözni fog a homloka az izzadtságtól, most elkezdi az áldozatát manipulálni, hallucinációkkal ámítja. Az elragadott áldozat különféle papírokkal foglalkozik, mikor a folyadék a poharában elszíneződik, a víz úgy ragyog, mint friss vér és a torkán egy halk sikoly szalad ki. Amilyen gyorsan a rettenet elkezdődött, olyan gyorsan véget is ér.
A gyanútlan áldozat még mindig azt hiszi, hogy a stressznek alaposan kitett testének a reakciójáról van szó, már hetek óta nem vett ki egyetlen szabadnapot sem. A kedvenc éttermében újra elkezdődött. Az előtte álló gőzölgő tálban megváltozott a leves színe, a benne úszkáló tészta szintúgy megmagyarázhatatlan, rettenetes módon. Egy szempárt lát, egy vérvörös folyadékban maga előtt, aminek azonnal át kellett adnia magát. Egyik jelenlévő sem láthatta azt, amit az áldozat látott, mert a bokor mérgének a befolyása alatt állt. A következő héten gyakoribbak voltak ezek az események, mint az étteremben. A bokort egész idő alatt nem lehetett felismerni, mert az áldozat szempontjából ez sem játszik szerepet, jóllehet, rengeteg pszichikai erejébe kerül, de mégis eléri amit akar. A bokor feladata rengeteg pénzbe kerül és az áldozat, ahogy emellett kívánta, nem szenved testi károkat. Az áldozat testében a méreg majdnem maradéktalanul felszívódott."
Ebből a példából könnyen felismerhető, hogy melyik hatalom hat az "álommal" való munkánál. Ehhez mégis egy terjedelmes kiképzés tartozik, egy voodoo gyülekezet körében és a szellem nagyon időigényes edzésével. Valóban képesek lehetünk a célunkat elérni drogok és mérgek bevetése nélkül is. A transz egyik állapotában egy voodoo pap nemcsak az ártóvarázslat állapotát tudja végrehajtani, de a "látás" képességét is birtokolja, egy asztrális utazásnál gyógyítani vagy a szerelmesek egymáshoz vezetéséhez is képes.
Egy álommunka után az isteneknek különböző áldozatokat kell adnia, vagy egy meghatározott istennek felajánlani. Mert amikor a megszállottsági állapotban dolgozunk a Loával, annak megfelelően kell kiengesztelnünk, különben a következő alkalommal esetleg megtagadhatja a segítségét, sőt még a voodoo papnak is kárt okozhat.

 

(Forrás: Papa Shanga: A voodoo-mágia gyakorlata)